VSGB vraagt aandacht voor de financiering en kerntaken voor politie in Brussel

Nu de democratische beginselen van onze samenleving aan het wankelen gebracht worden, roept de VSGB op tot omzichtigheid bij de federale maatregelen die een impact hebben op de politie.

VSGB vraagt meer dan ooit bij de financiering en de vastlegging van de politietaken in Brussel rekening te houden met de eigenheden van een hoofdstad


Als overheid die het dichtstbij de burger staat, zijn de gemeenten het niveau waar spanningen in de samenleving het sterkst aangevoeld worden. Zij spelen ook een rol in de bescherming van de samenleving, aangezien zij de politiezones vormen. Het algemeen belang – waar de actualiteit ons op tragische wijze aan herinnert – verplicht ons meer dan ooit om de goede werking van de gemeenten te verzekeren als borg voor het ‘samen-leven’ en de lokale politie als borg voor de openbare veiligheid. VSGB-voorzitter Marc Cools vraagt daarom aan de minister van Binnenlandse Zaken “de aanwezigheid van Brusselaars bij de vastlegging van de kerntaken van de politie, toereikende budgetten om de uitdagingen aan te pakken, goede samenwerking met de burgemeesters en de herziening van de norm voor de financiering van de politiezones.”

Brussel vergeten in de herdefinitie van de politietaken


In december vatte de federale regering de herziening aan van de kerntaken die de politie op zich moet nemen, met name om te bepalen welke taken uitbesteed zullen worden. Bepaalde taken omtrent veiligheid zullen immers aan privéfirma’s toevertrouwd kunnen worden. Terwijl Brussel zich onderscheidt van andere Gewesten, niet alleen door de grootte maar ook de omvang van de politietaken, maar ook door hun eigenheden, zien we jammer genoeg geen enkele Brusselaar bij de 3 deskundigen van de lokale politie die voor de minister van Binnenlandse Zaken de kerntaken moeten oplijsten.

Impact van besparingen op de veiligheid van de burger


De staatsbegroting doet de middelen van onze politie krimpen. Een eerste analyse van de begroting 2015 wijst er immers op dat de politie 200 miljoen euro moet inleveren (1,6 miljard € in 2015 tegenover 1,8 miljard € in 2014).

De verdeelsleutel van de financiering van de politiezones, de zogenaamde KUL-norm, is duidelijk niet aangepast om de Brusselse politiezones voldoende te financieren. De norm dateert van 2002 en houdt geen rekening meer met de realiteit en zou dus herzien moeten worden.

De inkrimping van de budgetten, de weigering om de KUL-norm te herzien en tot slot het ontbreken van Brusselaars bij het kerntakendebat doen een achteruitgang van de veiligheid vrezen voor een hoofdstad waar Europese topontmoetingen plaatsvinden, staatshoofden ontvangen worden, evenementen plaatsvinden en de bevolking sterk toeneemt.

De Vereniging van Gemeenten vraagt de regering om rekening te houden met Brussel


De VSGB is bekommerd om het algemeen belang en de veiligheid van de burgers. In de hoofdstad gaat het immers om veel meer dan de veiligheid van de bewoners alleen. Daarom vraagt ze de federale regering en minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon om rekening te houden met de Brusselse eigenheden, zowel bij de vastlegging van de taken van de politie als de financiering ervan.

De VSGB wil samen met haar Vlaamse zustervereniging VVSG en de Waalse UVCW overleggen met de minister van Binnenlandse Zaken, om deze uitdagingen aan te kaarten en van de regering niet alleen preciseringen te krijgen betreffende het effect van deze maatregelen maar ook de verzekering, in duidelijke, precieze en adequate engagementen, dat zowel de openbare veiligheid als de samenleving in de toekomst nog correct gewaarborgd kunnen worden door politie en gemeenten. Vandaag nog meer dan in het verleden, moet Brussel zijn functie als hoofdstad kunnen vervullen!

Zie ook

« Terug

Auteur

Marc COOLS
Publicatiedatum
08-01-2015
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links