Reactie van de VSGB op het Brussels regeerakkoord

Onze Vereniging analyseerde de bepalingen uit het Brussels regeerakkoord van 21 juli 2014 die de lokale besturen aanbelangen.

Wij stellen het op prijs dat het regeerakkoord veel belang hecht aan regelmatig en diepgaand overleg met de gemeenten, om het gewestelijk en het gemeentelijk beleid zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen.

De Vereniging vindt structureel overleg tussen het Gewest en de lokale besturen absoluut noodzakelijk en is bereid om daaraan deel te nemen.

Voorafgaand overleg van instanties zoals onze Vereniging vóór elke beslissing die een financiële of regelgevende impact heeft of de werklast van de lokale besturen beïnvloedt, waarborgt de naleving van het subsidiariteitsbeginsel. Op die manier zullen zij de hervormingen beter in de praktijk omzetten en worden overheidsdiensten degelijker en doeltreffender.

Actie van de VSGB

De Vereniging heeft haar standpunt bekendgemaakt in een brief aan de Brusselse minister-president.

De brief werd gekoppeld aan onze analyse van het regeerakkoord.

Meer info

Zie ook

« Terug

Auteur

Corinne François
Publicatiedatum
17-10-2014
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links