Professionalisering van het beroep van gemeenschapswacht en vaststelling van inbreuken inzake verkeer

De VSGB vraagt de minister van Binnenlandse Zaken een analyse betreffende de professionalisering van het beroep van gemeenschapswacht, de correctie van enkele legistieke problemen inzake vaststelling van verkeersinbreuken en de herziening van het verruimde takenpakket van de gemeenschapswacht.

Gemeenschapswachten verrichten veel en belangrijke taken voor de gemeenschap. En dat aantal blijft toenemen.

De gemeenten ondervinden echter moeilijkheden om de wetgeving inzake gemeenschapswachten toe te passen. En die kunnen nog verergeren nu de minister van Binnenlandse Zaken overweegt om het takenpakket van de gemeenschapswachten aanzienlijk uit te breiden.

Volgens VSGB-voorzitter Marc Cools “moet er grondig nagedacht worden over hun rol in verband met preventie, en over het beroep van de gemeenschapswacht en de professionalisering ervan. Anders zullen zij hun nieuwe taken niet doeltreffend en binnen een wettelijk kader kunnen uitvoeren.” Zo kunnen tevens loopbaanperspectieven gecreëerd worden voor alle gemeenschapswachten.

De wet betreffende de gemeenschapswachten moet overigens aangepast worden, aangezien de recentste wijzigingen hun jammer genoeg de vaststelling van verkeersinbreuken ontnomen hadden.

Actie van de Vereniging

 

De VSGB schreef naar minister van Binnenlandse Zaken Jambon, enerzijds om op te roepen tot een debat en anderzijds om de verbetering te vragen van de problemen in de huidige regelgeving, met name om de gemeenschapswachten opnieuw bevoegd te maken voor de vaststelling van inbreuken inzake verkeer.

Info

 


« Terug

Auteur

Marc COOLS
Publicatiedatum
04-08-2015
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links