Politie: vakantiegeld

De Vereniging verzet zich tegen het feit dat de zonale overheden – en uiteindelijk de steden en gemeenten – de financiële gevolgen van het vakantiegeld van de politie moeten dragen.

Door de schrapping van de bepalingen die een fasering voorzien in de toekenning van vakantiegeld ten belope van 92 % van een twaalfde van het jaarloon van politieagenten, erkent het arrest van de Raad van State van 19 december het recht voor alle politiepersoneel op vakantiegeld ten belope van 92 % van een twaalfde van hun jaarloon vanaf 1 januari 2009.

Actie van de Vereniging

 

Op 5 februari reageerden de drie Verenigingen van gemeenten samen door minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen Joëlle Milquet eraan te herinneren dat terwijl de federale regering beloofd had dat de politiehervorming niets zou kosten aan de gemeenten, die de onderhandelingen met de politievakbonden altijd alleen gevoerd heeft en de kost van de onderhandelingen ten laste van de politiezones voor het personeel van de lokale politie laat.

In dit dossier heeft de federale overheid unilateraal beslist over het principe van de toekenning van het vakantiegeld, maar ook over de uitvoering ervan, in fasen en categorieën personeel, wat uiteindelijk vernietigd werd door de Raad van State. De budgettaire impact van dit besluit wordt geraamd op 31 miljoen euro voor de lokale politie.

De Verenigingen verzetten zich hevig tegen het feit dat de zonale overheden – en uiteindelijk de steden en gemeenten – de financiële gevolgen van dit arrest moeten dragen. Zij rekenen op de verantwoordelijkheidszin van de federale overheid, opdat die alle financiële gevolgen zou dragen.

Zij herinneren overigens ook aan hun eis met betrekking tot de mechanismen van vakbondsonderhandeling, door enerzijds een effectieve vertegenwoordiging van de zonale werkgevers te voorzien voor de beslissingen van het Comité D betreffende de hele sector en anderzijds een hervorming van de mechanismen van politiek overleg met de lokale overheden, nl. het adviescomité van burgemeesters, waarvan het kader en de werkwijze unaniem als ongepast bestempeld worden.

« Terug

Auteur

Marc THOULEN
Publicatiedatum
06-03-2014
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links