Personeel van Brussel Netheid gemachtigd door gemeenten om misdrijven vast te stellen

De GSOB leidt personeel van Net Brussel op om milieumisdrijven vast te stellen voor rekening van Brusselse gemeenten.

Naar aanleiding van de inwerkingtreding van de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties (GAS) besliste het Agentschap Net Brussel om een aantal medewerkers te doen opleiden door de GSOB om de nodige vaststellingen betreffende onreinheid te kunnen opstellen voor rekening van de gemeenten.

De betrokkenen hebben net hun vorming afgerond en maken allemaal deel uit van de cel 'Recherche en Verbalisatie', die bevoegd is voor de strijd tegen afvalmisdrijven. De meesten hebben reeds jarenlange ervaring in de vaststelling van misdrijven en verbalisering.

Op die manier wil het Agentschap de actie van de gemeenten in de strijd tegen vervuiling versterken.

Gemeenten kunnen gewestelijk personeel aanstellen

 

Geïnteresseerde gemeenten kunnen gewestelijk personeel aanstellen op basis van artikel 21, §1, 2° van de GAS-wet van 24 juni 2013, op voorwaarde dat de materies die onder de aanstelling vallen, rechtstreeks verband houden met de bevoegdheden van het personeel die vastgelegd zijn in de regelgeving die van toepassing is op dit personeel.

De gemeenteraad stelt de agenten persoonlijk aan en preciseert in de beraadslaging ook welke artikelen van het algemeen politiereglement bedoeld zijn.

Vervolgens bekrachtigt het Agentschap de aan zijn personeel toevertrouwde opdracht.

De modellen van aanstelling kunnen door het Agentschap ter beschikking gesteld worden, alsook de lijst van de personen die aangeduid kunnen worden.

Gemeenten kunnen ook vaststellingen doorsturen naar Net Brussel

 

Het college van burgemeester en schepenen kan – met name voor ernstigere misdrijven met afval – zich beroepen op artikel 11, § 4 van het Wetboek van inspectie, preventie, vaststelling en bestraffing van milieumisdrijven en milieuaansprakelijkheid (ordonnantie van 8 mei 2014) en de gemeentebeambten aanstellen, belast met controle, die gemachtigd worden om processen-verbaal over te maken aan het Agentschap. Op basis van die processen-verbaal kan het Agentschap administratieve boetes opleggen tussen 50 euro en 62.500 euro, onverminderd de eventuele kosten voor de gemeenten.

Info

 

Bijkomende informatie kan verkregen worden via infraction-overtreding@arp-gan.be

of bij Amandine Stevens (tel. 02 778 09 7102 778 09 71), Anais Dujardin (02 778 09 5202 778 09 52) of Alain Martens (02 778 09 01) van de dienst Recherche en Verbalisatie

« Terug
Publicatiedatum
17-03-2016
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links