Overzichtstabel van subsidies ter bevordering van burgerschap

De Vereniging heeft in 2 tabellen een synthese gemaakt van alle relevante maatregelen voor de lokale besturen.

Met de aanslagen in Parijs in het achterhoofd blijven de gemeenten inzetten op burgerschap. In het verlengde van een dossier in Nieuwsbrief 2015-6 betreffende de mogelijkheden waarover de gemeenten beschikken met het oog op de bestrijding van radicalisme en de vrijwaring van de openbare orde, heeft de Vereniging in 2 tabellen een synthese gemaakt van alle relevante maatregelen voor de lokale besturen.

Deze maatregelen overstijgen het strikte kader van de veiligheidsaspecten en behelzen eveneens preventie, een domein waar de gemeentelijke bevoegdheid beter tot uiting kan komen.

De tabellen zullen in de loop van 2016 met nieuwe maatregelen aangevuld worden.

Een nota over de Europese subsidies terzake zal in januari 2016 gepubliceerd worden.

De plannen, subsidies, projectoproepen in de tabellen zijn tevens in onze gegevensbank subsidies te vinden.

Meer info

« Terug

Auteur

Etienne VAN DEN HOVE & Camille LEPINAY
Publicatiedatum
21-12-2015
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links