Overleg met de minister van Binnenlandse Zaken: gematigd succes

De 3 partners VSGB, VVSG en UVCW samen rond de tafel met minister Jambon

Op 10 maart pleegde de VSGB samen met haar zusterverenigingen overleg met minister Jambon. Die meldde dat hij bereid is de financiering van de politiezones op basis van demografische criteria te objectiveren. Deze belofte zou een positieve impact kunnen hebben voor de Brusselse politiezones. Jammer genoeg bevestigde de minister dat hij niet van plan is de KUL-norm te wijzigen, waarvan wij reeds meermaals aankaartten dat die niet billijk is en niet langer aansluit bij de realiteit.

De minister kondigde ook aan dat het verslag van de taskforce die zich buigt over de kerntaken van de politie, volgende week afgerond zou worden. Hij bevestigde dat hij daaromtrent overleg zal plegen met de Vereniging van lokale besturen en met de Conferentie van Burgemeesters. Hij onderstreepte ook dat de onderhandelingen betreffende het politiepensioen een strikte planning volgen.

Met betrekking tot de strijd tegen terrorisme plant hij een herziening van de omzendbrief van september 2004, die een aanzienlijke werklast legt op burgemeesters en lokale politiezones. Wij hebben erop gewezen dat de uitvoering van bepaalde maatregelen, zoals de intrekking of de weigering van paspoort en nationaliteit, de schrapping van ambtswege of de 'returnee'-procedure, een strikt wettelijk kader vergen, op straffe van bezwaren en zware veroordelingen van de gemeente als uitvoerende overheid. Zij zou dus de enige zijn om die aansprakelijkheid te dragen.

Wat het grootstedenbeleid betreft, betreuren wij echter – hoewel we nauwelijks verrast zijn – dat de minister er niet het verhoopte belang aan hecht. Wij hoopten immers dat hij zijn verklaringen afgelegd in de Kamer in december 2014 zou verduidelijken toen hij stelde dat hij de oriëntaties zou bepalen die hij aan het grootstedenbeleid wil geven. De Vereniging herinnert eraan dat er gewerkt moet worden in overleg met de Brusselse gemeenten waar programma's uitgevoerd worden, en andere de mogelijkheid moeten krijgen er nog bij aan te sluiten. Dit overleg moet gebeuren met de verschillende Gewesten en de prioriteiten moeten samen vastgelegd worden.

 

« Terug

Auteur

Vincent DEWEZ
Publicatiedatum
12-03-2015
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links