Overgang gemeenschapswacht - politieagent - advies van de VSGB

De Vereniging schrijft naar minister van Binnenlandse Zaken Milquet.

Gemeenschapswachten en gemeenschapswanten-vaststellers kunnen versneld overgaan naar de politie en worden daarom vrijgesteld van proeven. De burgemeester moet dat dan zelf beoordelen.


Het was al te lezen in de pers dat de minister het mogelijk wil maken dat gemeenschapswachten op een makkelijker manier bij de politie kunnen gaan. Het zou om een soort van sociale promotie gaan en drie jaar anciënniteit als wachter zou de persoon vrijstellen van proeven en onderzoeken.

Of de persoon geschikt is, moet dan maar worden vastgesteld door de Burgemeester en de korpschef. De teksten van het koninklijk besluit spreken letterlijk van de beoordeling van het potentieel door de burgemeester. Tegelijk komt er geen moraliteits- en antecedentenonderzoek want daarvan wordt de kandidaat precies vrijgesteld. Een zware last op de schouders van de Burgemeester en de korpschef, want hoe gaan ze dat potentieel dan kunnen meten?

Daarnaast lijken er juridische bezwaren te rijzen, zoals de ongelijkheid in de nationaliteitsvereisten. Gemeenschapswachten moeten er niet aan voldoen, leden van het politiekorps wel.

Als de kandidaat dan toch aan de slag zou kunnen in de zone, moet hij geen stage lopen. Ook dat is jammer, want de stage is immers een uitgelezen manier om iemand on the job op te leiden.

Actie van de Vereniging


Redenen genoeg om de minister aan te schrijven en onze opmerkingen te opperen voor deze weliswaar nobele bedoeling, die op die manier niet in de praktijk zal kunnen worden omgezet.


« Terug

Auteur

Hildegard SCHMIDT
Publicatiedatum
02-04-2014
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links