Ons team

Directie

Corinne FRANÇOIS Directrice van de Vereniging

Secretaris van de beheerorganen
Strategische ontwikkeling en coördinatie van de organisatie
Secretaris van Bureau en Raad van Bestuur
Institutionele betrekkingen
Financiële leiding
Internationale en Europese betrekkingen
Relaties met de Conferentie van Burgemeesters

Studiedienst

Boryana RUSLANOVA NIKOLOVA
Verantwoordelijke Studiedienst
Gemeentefinanciën & fiscaliteit
Burgerlijke stand & bevolking

Openbaarheid van bestuur & transparantie
Administratief toezicht
Begraafplaatsen en lijkbezorging

Etienne van den HOVE
Adviseur
Gegevensbank Subsidies
Synoptische tabellen
Agenda projectoproepen
Agenda infosessies
Zesde staatshervorming
Toolbox Subsidies

Sacha LEFEVRE Juridische adviseur Overheidsopdrachten
Stedenbouw
Huisvesting
Stadsvernieuwing
Wegen
Leefmilieu

William VERSTAPPEN Adviseur
Administratieve vereenvoudiging
Sociaal-economische analyses
Pensioen

Valentine SNOECK
Juridische adviseur Personeel
Openbaarheid van bestuur & transparantie
Burgerlijke stand & bevolking
Begraafplaatsen en lijkbezorging

Maxime BANSE Juridische adviseur Gemeentebelastingen
Openbare orde & politie
Aansprakelijkheid van de gemeente
Handel
Spellen en weddenschappen
Pensioen

Dienst Duurzame Stad

Jean-Michel RENIERS
Verantwoordelijke
Dienst Duurzame Stad
Mobiliteit & verkeersveiligheid
Internationale samenwerking

Davide LANZILLOTTI Adviseur Informatie & bijstand bij Europese projecten

Philippe MERTENS
Adviseur
Duurzame ontwikkeling

Muriel FRISQUE
Adviseur
Project VilCo-CoSta

Frank WILLEMANS
Adviseur
Internationale samenwerking

Virginie RANDAXHE
Adviseur


Mobiliteit & verkeersveiligheid
Internationale samenwerking

Erik CAELEN
Adviseur
Mobiliteit & verkeersveiligheid
Raadgevende Commissie voor het Wegverkeer

Sophie VAN DEN BERGHE
Adviseur
Mobiliteit & verkeersveiligheid


Federatie van Brusselse OCMW's

Rita GLINEUR en Michel DENYS
Coördinatoren van de Federatie Organen van het OCMW,
Werking van het OCMW,
Sociale bijstand, Terugvordering bij de federale overheid en particulieren

------ Adviseur Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid

------ Adviseur Socio-professionele inschakeling
Methodologie van het sociaal werk

Jean-Marc ROMBEAUX Adviseur Derde leeftijd

Sandra NKUBANYI Juridische adviseur OCMW-recht
Vreemdelingenrecht
Sociaal recht 

Latifa HAZIM
Secretaresse van de Federatie OCMW

Dienst Informatie-Communicatie

Vincent DEWEZ
Verantwoordelijke communicatie Coördinatie en implementering van de communicatie- en informatiestrategie

Philippe DELVAUX
Externe informatie
Tijdschrift "Nieuwsbrief"
Newsletter


------ Informatiebeheerder Strategisch informatie toezicht

Raphaël TORELLI
Webmaster


Website

------
Vertaling


Vertaling

Algemene diensten

Steve ROOBAERT
Verantwoordelijke
Algemene Diensten
Financieel beheer
Human Ressources
Informatica
Secretariaat

Michaël MUNOZ
Secretariaatsmedewerker Secretariaat :
Onthaal
Vergaderingen
Logistiek

Joao Pedro ANDRE
Secretariaatsmedewerker Secretariaat :
Beheer Gegevensdatabank
Onthaal
Vergaderingen

Ibrahim DAAOUAG
Secretaris van de beheerorganen
Secretariaat :
Beheerorganen en
politieke aangelegenheden

David MENA
IT-beheerder
 Beheer Informatica

Marc DE MEYER
 HR-verantwoordelijke
Personeelsbeleid

Carine LORIS
Directiesecretaresse
Administratief personeelsbeheer

Boekhouder Boekhouddienst
Beheer van boekhouding

Saïda AJOUAOU
Preventie adviseur

Laatste bijwerking

18.12.2019
Verwante documenten
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links