Ons team

Directie

Corinne FRANÇOIS Directrice van de Vereniging

Secretaris van de beheerorganen
Strategische ontwikkeling en coördinatie van de organisatie
Secretaris van Bureau en Raad van Bestuur
Institutionele betrekkingen
Financiële leiding
Internationale en Europese betrekkingen
Relaties met de Conferentie van Burgemeesters

Studiedienst

Boryana RUSLANOVA NIKOLOVA
Verantwoordelijke Studiedienst
Gemeentefinanciën & fiscaliteit
Burgerlijke stand & bevolking
Administratieve vereenvoudiging
Openbaarheid van bestuur & transparantie

Olivier EVRARD
Juridisch Adviseur Ruimtelijke ordening
Stedenbouw
Leefmilieu
Gemeentepatrimonium
Stadsvernieuwing
Huisvesting
Wegen
Energie
Beliris

Sacha LEFEVRE

Juridisch Adviseur Gemeentebelastingen
Overheidsopdrachten
Openbare orde & politie
Handel
Aansprakelijkheid van de gemeente

Etienne van den HOVE
Adviseur
Gegevensbank Subsidies
Synoptische tabellen
Agenda projectoproepen
Agenda infosessies
Zesde staatshervorming
Toolbox Subsidies

Dienst Duurzame Stad

Jean-Michel RENIERS
Verantwoordelijke
Dienst Duurzame Stad
Mobiliteit & verkeersveiligheid
Internationale samenwerking

Barbara DECUPERE
Adviseur
Mobiliteit & verkeersveiligheid
Lokale Democratie
Burgerschap
Gelijke kansen
Handicap
Dierenwelzijn

Davide LANZILLOTTI Adviseur Informatie & bijstand bij Europese projecten

Philippe MERTENS
Adviseur
Duurzame ontwikkeling

Muriel FRISQUE
Adviseur
Project VilCo-CoSta

Frank WILLEMANS
Adviseur
Internationale samenwerking

Virginie RANDAXHE
Adviseur


Mobiliteit & verkeersveiligheid
Internationale samenwerking

Erik CAELEN
Adviseur
Mobiliteit & verkeersveiligheid
Raadgevende Commissie voor het Wegverkeer

Sophie Van Den BERGHE
Adviseur
Mobiliteit & verkeersveiligheid


Federatie van Brusselse OCMW's

Jean-Luc BIENFET
Adviseur Socio-professionele inschakeling
Methodologie van het sociaal werk
Rita GLINEUR et Michel DENYS Coördinatoren
van de Federatie
Organen van het OCMW,
Werking van het OCMW,
Sociale bijstand, Terugvordering bij de
federale overheid en particulieren

Christian LEJOUR
Adviseur Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid

Jean-Marc ROMBEAUX Adviseur Derde leeftijd

Nathalie STERCKX
Adviseur Recht op Maatschappelijke Integratie (RMI)
Vreemdelingen
Territoriale bevoegdheid

Latifa HAZIM
Secretaresse van de Federatie OCMW

Dienst Informatie-Communicatie

Vincent DEWEZ
Verantwoordelijke communicatie Coördinatie en implementering van de communicatie- en informatiestrategie

Philippe DELVAUX
Externe informatie
Tijdschrift "Nieuwsbrief"
Newsletter
Website

Juliette LENDERS
Verantwoordelijke documentatie
Documentatie
Bijstand bij de publicaties

Algemene diensten

Steve ROOBAERT
Verantwoordelijke
Algemene diensten
Financieel beheer
Informatica
Secretariaat
HR

Michaël MUNOZ
Secretariaatsmedewerker Onthaal
Events
Logistiek

Joao Pedro ANDRE
Secretariaatsmedewerker Gegevensbank - Onthaal
Events
Logistiek

Ibrahim DAAOUAG
Secretaris van de beheerorganen
Beheerorganen en
politieke aangelegenheden

David MENA
Informaticus


 Informatica

Marc DE MEYER
 HR-verantwoordelijke
Personeelsbeleid

Carine LORIS
Directiesecretaresse
Administratief personeelsbeheer

Laatste bijwerking

08.07.2019
Verwante documenten
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links