Onze beheerorganen

Algemene Vergadering | Raad van Bestuur | Bureau


De Algemene Vergadering


De Algemene Vergadering bestaat uit alle werkende leden van de Vereniging, waarbij iedere gemeente over een stem beschikt. De gewone en corresponderende leden worden er ook met raadgevende stem op uitgenodigd.


De Raad van Bestuur

De leden van de Raad van Bestuur worden door de Algemene Vergadering voor een periode van 6 jaar aangesteld.

De Raad van Bestuur bestaat uit minimum 19 en maximum 38 leden:
  • 19 bestuurders worden aangesteld op voordracht van de aangesloten gemeenten, waarbij iedere gemeente over 1 zetel beschikt,
  • maximum 19 gecoöpteerde bestuurders om het taalkundig en politiek evenwicht binnen de Vereniging te waarborgen.

Enkel de burgemeesters, schepenen en gemeenteraadsleden van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kunnen lid worden van de Raad van Bestuur. De kandidatuur van een gemeenteraadslid is slechts ontvankelijk als het College van Burgemeester en Schepenen van de gemeente waar het raadslid zijn mandaat uitoefent, geen met reden omkleed verzet formuleert.

De vergaderingen kunnen tevens bijgewoond worden door 4 OCMW-mandatarissen en 1 OCMW-ambtenaar, alsook door 4 gemeenteambtenaren, als deskundigen met raadgevende stem. Ze moeten door de Raad van Bestuur aanvaard worden.

 

Raad van Bestuur

Marc COOLS Schepen in Ukkel
Voorzitter

Jos BERTRAND
Gemeenteraadslid in Watermaal-Bosvoorde
1e ondervoorzitter
Vanessa RIGODANZO
Gemeenteraadslid in Oudergem
2e ondervoorzitter
Bernard IDE
Gemeenteraadslid in Sint-Lambrechts-Woluwe
3e ondervoorzitter

Bernadette VRIAMONT
Gemeenteraadslid in Schaarbeek
Yvan MAYEUR
Gemeenteraadslid bij de stad Brussel
Cathy CLERBAUX Gemeenteraadslid in Watermaal-Bosvoorde
Jean-Pierre CORNELISSEN Schepen te Koekelberg
Thomas ERALY
Gemeenteraadslid in Schaarbeek
Vincent DE WOLF Burgemeester van Etterbeek
Yasmina NEKHOUL
Schepen in Sint-Gillis
Fatiha EL IKDIMI Schepen in Anderlecht
Brigitte GOORIS Schepen in Jette
Eric JASSIN
Schepen in Sint-Joost-ten-Node
Michel DE HERDE
Schepen in Schaarbeek
Raquel D'HAESE-LEAL
Gemeenteraadslid in Elsene
Khalil AOUASTI Gemeenteraadslid in Koekelberg
Marc LOEWENSTEIN Schepen in Vorst
Grégory MATGEN Schepen in Sint-Lambrechts-Woluwe
Michaël VANDER MYNSBRUGGE Schepen te Sint-Agatha-Berchem
Carinne LENOIR
Gemeenteraadslid in Oudergem
Pierre MUYLLE Wnd burgemeester van Evere
Stéphane OBEID Gemeenteraadslid in Ganshoren
Léonidas PAPADIZ Gemeenteraadslid in Sint-Jans-Molenbeek
Thibaud WYNGAARD
Gemeenteraadslid in Ukkel
Joëlle PETIT Gemeenteraadslid in Ganshoren
Alexandre PIRSON
Gemeenteraadslid in Sint-Pieters-Woluwe
Tristan ROBERTI
Schepen in Watermaal-Bosvoorde
Charles SPAPENS
Schepen in Vorst
José STIENLET
Gemeenteraadslid in Watermaal-Bosvoorde
Katia VAN DEN BROUCKE
Gemeenteraadslid in Sint-Agatha-Berchem
Catherine VAN ZEELAND
Gemeenteraadslid in Vorst
Walter VANDENBOSSCHE
Gemeenteraadslid in Anderlecht


Claire VANDEVIVERE
Schepen in Jette
Achille VANDYCK
Gemeenteraadslid in Anderlecht
   
Michaël VOSSAERT
Gemeenteraadslid in Sint-Jans-Molenbeek
Hediye YIGIT
Gemeenteraadslid in Anderlecht

Deskundigen

Véronique ARTUS
Voorzitster van het OCMW van Oudergem
Dirk BORREMANS
Gemeentesecretaris van Evere
Jean-François CULOT
Voorzitter van het OCMW van Sint-Agatha-Berchem
Nathalie FARNIR
Ontvanger van het OCMW van Koekelberg
Grégory JACQUES
Secretaris van het OCMW van Sint-Lambrechts-Woluwe
Jean SPINETTE Voorzitter van het OCMW van Sint-Gillis
Stéphane ROBERTI
Voorzitter van het OCMW van Vorst
Philippe ROSSIGNOL

Patricia VAN DER LIJN
Gemeentesecretaris van Sint-Agatha-Berchem

Gemeentesecretaris van Elsene

Secretaris

Corinne FRANÇOIS
Directrice van de VSGB


Het Bureau

De Raad van Bestuur benoemt in zijn schoot een Bureau, dat bestaat uit maximum 9 leden, waaronder de voorzitter en drie ondervoorzitters.


Marc COOLS
Marc Cools
Schepen in Ukkel (MR)
Voorzitter
Jos BERTRAND


Gemeenteraadslid in Watermaal-Bosvoorde (sp.a)
1e ondervoorzitter
Vanessa RIGODANZO


Gemeenteraadslid in Oudergem
2e ondervoorzitter
Bernard IDE

Eric Jassin
Gemeenteraadslid in Sint-Lambrechts-Woluwe (Ecolo)
3e ondervoorzitter

Brigitte GOORIS


Schepen in Jette (Open VLD)
Eric JASSIN

Bernard Ide
Schepen in Sint-Joost-ten-Node (cdH)
Stéphane OBEID


Gemeenteraadslid in Ganshoren (MR)
Marc LOEWENSTEIN

Schepen in Vorst (FDF)
Katia VAN DEN BROUCKE

Gemeenteraadslid in Sint-Agatha-Berchem (Groen)
 

Secretaris

 
Corinne FRANÇOIS
Directrice van de VSGBDe bevoegdheden van de organen kunnen als volgt omschreven worden:
  • de Algemene Vergadering oordeelt, naast de bij wet toegekende bevoegdheden, over de uitsluiting van leden, keurt de jaarlijkse begroting goed en stelt het maximumbedrag van de bijdragen vast,
  • de Raad van Bestuur keurt de rekeningen en de begroting goed, alsook de statuten, het kader en de overeenkomsten met betrekking tot het statutair personeel,
  • het Bureau stelt de rekeningen en de begroting samen en beslist over iedere uitgave of ontvangst buiten de begroting, iedere in de begroting ingeschreven uitgave boven de 7.500 euro (excl. BTW) en de overeenkomsten betreffende het contractueel personeel; het bekrachtigt de dringende maatregelen die de Voorzitter en de Directeur genomen hebben,
  • de Voorzitter en de Directeur zijn belast met de andere bevoegdheden op het vlak van het beheer.

Laatste bijwerking

20.11.2017
Verwante documenten
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links