Actualiteit voor administratieve politie

Bijstand van een advocaat bij verhoor

De Vereniging schrijft naar de minister om een omzendbrief en vorming te vragen - Update: toevoeging van een toelichtingsnota ... [09.06.2011] AVCB

Politie: de minister legt zich toe op de hervorming van de financiering

[17.05.2011] AVCB

Gemeenschapswachten: opleiding ten laste van het federaal niveau

[17.05.2011] AVCB

Staatsveiligheid & beroepsgeheim

[16.03.2011] AVCB

Uitbetaling Copernicuspremies aan politieambtenaren … vervolg

Uitleg van de Minister van Binnenlandse Zaken in de Senaat. De Minister heeft de vakbonden gevraagd om te wachten op de volgende ... [23.12.2010] -

Gemeenschapswachten: de VSGB schrijft naar de minister van Binnenlandse Zaken

De VSGB kaart 4 problemen aan die opgelost zouden moeten worden. [22.12.2010] AVCB

Vorming gemeenschapswachten: erkenning van de GSOB

De gemeenschapswachten moeten aan een bepaald aantal voorwaarden voldoen om deze functie te kunnen uitoefenen. [21.12.2010] -

Manifest voor het Belgisch EU-voorzitterschap

De Verenigingen van Steden en Gemeenten van Vlaanderen, Brussel en Wallonië hebben een manifest geschreven ter attentie van ... [19.07.2010] AVCB

Kraakpanden: Parket moet ingrijpen

De VSGB vraagt de nodige instructies te geven aan het Parket en op lange termijn een wetgevend initiatief te nemen. [08.06.2010] AVCB

Gemeenschapswachten: de omzendbrief verduidelijkt maar lost niet alle problemen op

Er is een verklarende omzendbrief verschenen, maar die volstaat niet. De lacunes van het huidige systeem werden aangestipt ... [20.05.2010] AVCB
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links