Actualiteit voor administratieve politie

Naar een model van gemeentereglement ivm bezetting van het openbaar domein

In het kader van de Alliantie Werkgelegenheid-Leefmilieu, onderdeel Water [08.07.2013] AVCB

Gemeenschapswachten: reacties op het ontwerp van KB

De VSGB reageert met een brief aan de minister van Binnenlandse Zaken op het ontwerp van KB betreffende de gemeenschapswachten. ... [28.06.2013] AVCB

Ontmoetingen met kabinet Picqué en de Gouverneur

De VSGB besprak er een aantal belangrijke dossiers: politie, financiën, gsm-antennes, stedenbouwkundige lasten, Sociaal Handvest, ... [06.03.2013] AVCB

Ons Praktisch Handboek voor gemeentemandatarissen in enkele cijfers

Een nieuwe uitgave rolt van de pers - voortaan ook gericht tot gemeenteraadsleden. [27.11.2012] AVCB

Nieuwe adviseur bij de studiedienst

[28.06.2012] AVCB

Overleg met de ministers over kadernota integrale veiligheid

De Verenigingen en de burgemeesters namen deel aan een debat met premier Elio Di Rupo, minister van Binnenlandse Zaken Joëlle ... [21.06.2012] AVCB

Gemeenschapswachten en administratieve sancties: ontmoeting met de minister

Uitbreiding van de bevoegdheden van de gemeenschapswachten [21.06.2012] AVCB

Praktisch handboek voor burgemeesters en schepenen - update

Bijgewerkte versie beschikbaar! [17.02.2012] AVCB

Politiezones - naar een herziening van de KUL-normen

Onlangs had een delegatie van de drie verenigingen een ontmoeting met de nieuwe federale minister van Binnenlandse Zaken ... [17.02.2012] AVCB

Mobiliteit: van de autoloze zondag naar de campagne verkeersveiligheid

De Vereniging is actief op vele fronten: de Week van Vervoering, leveringen, pollutiepieken, campagne verkeersveiligheid ... [08.11.2011] AVCB
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links