Actualiteit voor administratieve politie

VSGB vraagt aandacht voor de financiering en kerntaken voor politie in Brussel

Nu de democratische beginselen van onze samenleving aan het wankelen gebracht worden, roept de VSGB op tot omzichtigheid ... [08.01.2015] AVCB

Stedenbouwkundige misdrijven - verdeling van de opbrengst van administratieve boetes

De VSGB legt een voorstel van ordonnantie voor aan de minister-president [09.12.2014] AVCB

Reactie van de VSGB op het Brussels regeerakkoord

Onze Vereniging analyseerde de bepalingen uit het Brussels regeerakkoord van 21 juli 2014 die de lokale besturen aanbelangen. ... [17.10.2014] AVCB

Het Grondwettelijk Hof doet alle gunstige pensioenstelsels bij de politie teniet

Sypol en de Koninklijke Kring van Officieren van de Lokale Politie Antwerpen stapten naar het Grondwettelijk Hof om te eisen ... [18.07.2014] AVCB

Overgang gemeenschapswacht - politieagent - advies van de VSGB

De Vereniging schrijft naar minister van Binnenlandse Zaken Milquet. [02.04.2014] -

Politie: vakantiegeld

De Vereniging verzet zich tegen het feit dat de zonale overheden – en uiteindelijk de steden en gemeenten – de financiële ... [06.03.2014] AVCB

Drankslijterijen

Advies van de Vereniging bij wetsvoorstel 2750 betreffende drankslijterijen [06.03.2014] AVCB

Hervorming stedenbouwkundige overtredingen - opbrengst administratieve boetes komt gemeente toe

De opbrengst van de administratieve boetes zou naar de gemeente moeten gaan die de overtreding vastgesteld heeft. [29.10.2013] AVCB

Naar een model van gemeentereglement ivm bezetting van het openbaar domein

In het kader van de Alliantie Werkgelegenheid-Leefmilieu, onderdeel Water [08.07.2013] AVCB

Gemeenschapswachten: reacties op het ontwerp van KB

De VSGB reageert met een brief aan de minister van Binnenlandse Zaken op het ontwerp van KB betreffende de gemeenschapswachten. ... [28.06.2013] AVCB
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links