Actualiteit voor administratieve politie

Professionalisering van het beroep van gemeenschapswacht en vaststelling van inbreuken inzake verkeer

De VSGB vraagt de minister van Binnenlandse Zaken een analyse betreffende de professionalisering van het beroep van gemeenschapswacht, ... [04.08.2015] AVCB

Centraal strafregister - Verenigingen interpelleren minister van Justitie voor test

De gemeenten mogen de uitvoering van hun wettelijke taken niet in het gedrang zien komen door de invoering van het centraal ... [06.07.2015] AVCB

Overleg met de minister van Binnenlandse Zaken: gematigd succes

De 3 partners VSGB, VVSG en UVCW samen rond de tafel met minister Jambon [12.03.2015] AVCB

VSGB vraagt aandacht voor de financiering en kerntaken voor politie in Brussel

Nu de democratische beginselen van onze samenleving aan het wankelen gebracht worden, roept de VSGB op tot omzichtigheid ... [08.01.2015] AVCB

Stedenbouwkundige misdrijven - verdeling van de opbrengst van administratieve boetes

De VSGB legt een voorstel van ordonnantie voor aan de minister-president [09.12.2014] AVCB

Reactie van de VSGB op het Brussels regeerakkoord

Onze Vereniging analyseerde de bepalingen uit het Brussels regeerakkoord van 21 juli 2014 die de lokale besturen aanbelangen. ... [17.10.2014] AVCB

Het Grondwettelijk Hof doet alle gunstige pensioenstelsels bij de politie teniet

Sypol en de Koninklijke Kring van Officieren van de Lokale Politie Antwerpen stapten naar het Grondwettelijk Hof om te eisen ... [18.07.2014] AVCB

Overgang gemeenschapswacht - politieagent - advies van de VSGB

De Vereniging schrijft naar minister van Binnenlandse Zaken Milquet. [02.04.2014] -

Politie: vakantiegeld

De Vereniging verzet zich tegen het feit dat de zonale overheden – en uiteindelijk de steden en gemeenten – de financiële ... [06.03.2014] AVCB

Drankslijterijen

Advies van de Vereniging bij wetsvoorstel 2750 betreffende drankslijterijen [06.03.2014] AVCB
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links