Actualiteit voor administratieve politie

Brulocafiches

In september verschijnt het eerste dossier: dat is volledig gewijd aan de gemeentebelastingen en –retributies. [01.09.2016] AVCB

Overleg met de Minister van Binnenlandse Zaken over de taken en financiering van de politie

Op 19 april had de VSGB samen met haar zusterverenigingen UVCW en VVSG een gesprek met Minister van Binnenlandse Zaken Jan ... [20.04.2016] AVCB

Personeel van Brussel Netheid gemachtigd door gemeenten om misdrijven vast te stellen

De GSOB leidt personeel van Net Brussel op om milieumisdrijven vast te stellen voor rekening van Brusselse gemeenten. [17.03.2016] -

Debat ivm radicalisme in Raad van Bestuur VSGB

[04.03.2016] AVCB

Overzichtstabel van subsidies ter bevordering van burgerschap

De Vereniging heeft in 2 tabellen een synthese gemaakt van alle relevante maatregelen voor de lokale besturen. [21.12.2015] AVCB

Financiering politiepensioenen: VSGB vraagt besparingen te besteden aan het Pensioenfonds

De VSGB schreef samen met de VVSG en de UVCW twee brieven terzake naar de minister van Binnenlandse Zaken en van Pensioenen ... [03.12.2015] AVCB

Strijd tegen radicalisme: wat kunnen gemeenten doen?

Naar aanleiding van de aanslagen in Parijs van 13 november gaan wij na over welke middelen de gemeenten beschikken in de ... [24.11.2015] -

Professionalisering van het beroep van gemeenschapswacht en vaststelling van inbreuken inzake verkeer

De VSGB vraagt de minister van Binnenlandse Zaken een analyse betreffende de professionalisering van het beroep van gemeenschapswacht, ... [04.08.2015] AVCB

Centraal strafregister - Verenigingen interpelleren minister van Justitie voor test

De gemeenten mogen de uitvoering van hun wettelijke taken niet in het gedrang zien komen door de invoering van het centraal ... [06.07.2015] AVCB

Overleg met de minister van Binnenlandse Zaken: gematigd succes

De 3 partners VSGB, VVSG en UVCW samen rond de tafel met minister Jambon [12.03.2015] AVCB
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links