Infosessie : het OCMW en het netwerk sociale zekerheid

De Federatie van Brusselse OCMW’s organiseert een inleidende infosessie van een halve dag over : Het OCMW en het netwerk van de sociale zekerheid voor maatschappelijk werkers en administratieve medewerkers van de Brusselse OCMW’s die een inleiding rond dit thema nodig hebben.


De Federatie van Brusselse OCMW's organiseert een inleidende infosessie betreffende het netwerk van de sociale zekerheid en de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. Het netwerk bestaat uit alle federale sociale instellingen en de Kruispuntbank is de instelling die de gegevensuitwisselingen organiseert.

Wat is een sociaal gegeven van persoonlijke aard?

Aan welke regels zijn de uitwisselingen van gegevens via het netwerk van de sociale zekerheid gebonden? 

Wat zijn de stappen om een gegevensuitwisseling via het netwerk te implementeren?

Van welke instellingen kan het OCMW gegevens ontvangen via het netwerk van de sociale zekerheid? En in het kader van welke opdrachten?

Welke gegevensstromen dient het OCMW te raadplegen tijdens het sociaal onderzoek als de kosten ten laste van de federale overheid? Welke stromen raadpleegt de federale overheid  om OCMW-formulieren te controleren?
Welke gegevens deelt het OCMW mee via het netwerk? Aan welke instellingen?

Wie moet het OCMW contacteren in geval van een probleem? Wat is een ticket?

Wanneer?
Woensdag 29 januari 2020 van 9.00 tot 12.00 uur

Waar?
Brulocalis, Federatie van Brusselse OCMW’s - Aarlenstraat 53 - 1040 Brussel - 6e verdieping, zaal Toone

Programma
De voormiddag begint met enkele presentaties:
  • Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, netwerk van de sociale zekerheid en werking
  • Uitwisseling van gegevens tussen instellingen

Daarna gaan we dieper in op de volgende vragen:
  • Welke gegevens moeten de OCMW’s meedelen ?
  • Van welke instellingen kunnen de OCMW’s gegevens verkrijgen ?
  • Van welke instellingen kunnen zij in de toekomst gegevens verkrijgen ?

Tegelijk komen we terug op twee fundamentele elementen van het netwerk: de hoedanigheidscode en de integratie.

Ook de volgende aspecten zullen bondig aan bod komen:
  • Het beroepsgeheim waaraan de gebruikers van het netwerk gebonden zijn
  • Enkele veiligheidsaspecten
  • Het wettelijk kader van de bescherming van de private levenssfeer

We sluiten de infosessie af met enkele beschouwingen over de impact van de aansluiting op de verbinding met het netwerk op het werk van de OCMW’s, in het bijzonder het sociaal werk, maar ook op het administratieve aspect van het sociaal onderzoek.

U vindt de presentatie ‘Het OCMW en het netwerk van de sociale zekerheid’ vanaf 23 januari 2020 terug op de website van Brulocalis: www.brulocalis.brussels > Federatie van OCMW’s > Documenten 

Gelieve het document af te drukken en mee te brengen naar de infosessie. 

Taal
De sessie zal in het Frans verlopen, maar de vragen/antwoorden gebeuren in de taal van de aanspreker.

Doelgroep
Maatschappelijk werkers en administratief personeel van de OCMW’s die nood hebben aan een inleiding rond het netwerk van de sociale zekerheid.

Deelname aan de vergadering is gratis, maar inschrijving is verplicht. Klik hier om u in te schrijven.

Aangezien de zaal een maximumbezetting heeft, is het aantal deelnemers beperkt tot 50 personen.

Contact & info
Latifa HAZIM, secretaresse van de Federatie van Brusselse OCMW's
T. . 02 238 51 57

Inschrijving afgesloten


« Terug
Event date
29-01-2020
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links