Het Grondwettelijk Hof doet alle gunstige pensioenstelsels bij de politie teniet

Sypol en de Koninklijke Kring van Officieren van de Lokale Politie Antwerpen stapten naar het Grondwettelijk Hof om te eisen dat de vroegere officieren van de gerechtelijke en gemeentelijke politie ook voor hun 62 op pensioen kunnen, zoals sommige leden van de oud rijkswacht en alle niet-officieren dat kunnen. In plaats van de ongelijkheid voor de gerechtelijke en de officieren van de gemeentepolitie op te heffen, veegt het Grondwettelijke Hof alle gunstregimes van tafel. De gunstregimes van de ex-rijkswachters komen daardoor in het gedrang want nu wordt hun leeftijd voor pensioen gelijkgeschakeld met die van de collega’s van de gerechtelijke politie en de gemeentepolitie.

Bij de politiehervorming heeft de wetgever de leeftijden van de oud rijkswachters zijn modulair behouden.

Voor de hervorming


De leeftijd van de opruststelling hing af van de graad en dat bleef behouden.

Alle niet officieren mochten vertrekken vanaf 56, terwijl vroeger de leden van de gerechtelijke politie en de gemeentepolitie maar konden vertrekken op 60.

Tijdens de hervorming


De leeftijd voor pensioen stemde overeen met de ex rijkswachtgraden, maar bij bevordering werd er naar de loonschaal gekeken. Die stond gelijk met een nieuwe graad voor de pensioenleeftijd, waardoor de pensioenleeftijd gradueel opschoof. Op die manier:
  •   konden de ex rijkswachters die niet officier waren vanaf 56 op pensioen;
  •   de leeftijd voor de gemeentepolitie en de gerechtelijke politie verminderd werd tot 58 jaar.

Hervorming van de pensioenen


Bij de pensioenhervorming met de wet van 28 december 2011 werd:
  •   automatisch de leeftijd voor de opruststelling opgetrokken naar 62 voor alle officieren;
  •   behalve voor de oud-rijkswacht.

Tegen het behoud van deze ongelijkheid trok de vakbond Sypol naar het Grondwettelijk Hof en behaalde een Pyrrhusoverwinning.

 

Arrest van het Grondwettelijk Hof


Het Hof argumenteert dat iedereen langer moet werken. Het ziet vooral weinig verschil in het werk van de oud-Rijkswachters en de andere politieagenten. “Het behoud van de preferentiële vervroegde pensioenleeftijd is niet langer verantwoord, omdat ze hetzelfde statuut hebben, dezelfde taken uitvoeren, hetzelfde loon ontvangen en dezelfde risico’s lopen”, aldus het Hof. Het Hof bevestigt ook nog eens dat vast benoemde ambtenaren zich eigenlijk niet op verworven rechten kunnen steunen. Een statuut kan voor de toekomst steeds worden gewijzigd, zelf in een voor de betrokken personeelsleden ongunstige zin.

 

Gevolgen


In eerste instantie heeft dit arrest gevolgen voor de politieagenten, vooral voor diegenen die hadden gehoopt weldra op pensioen te gaan. Sommigen zullen onverwacht tot 8 jaar langer moeten werken.

Verder heeft het ook een impact op de hele politiewerking. De contingenten van aanwerving moeten worden herbekeken, de zones zullen moeten hun vooruitzichten bijstellen omdat de uitstroom later op gang zal komen en de vervanging van de agenten verschuift in de tijd. Het is maar zeer de vraag wat dat betekent voor de zones die al begonnen waren met vervangingsaanwervingen voor opruststellingen die er nu niet gaan zijn. Het Hof preciseert wel dat de reeds gepensioneerde op pensioen mogen blijven en dat de lopende aanvragen ook op rust zullen worden gesteld.

En dat doet ons bij het financiële aspect belanden. Langs de ene kant blijven oudere werknemers langer in dienst, wat de loonkost doet stijgen, langs de andere kant dragen ze bij voor hun pensioen. Hun pensioenleeftijd verschuift, wat dan weer gevolgen zal hebben voor de kosten van de pensioenlasten.

Intussen blijkt een grote bereidheid bij verschillende politieke partijen om de vernietiging door het arrest te herstellen. Het is te hopen dat de lokale besturen daarin gehoord worden, zoals ze dat al aankaartten in het memorandum van de Vereniging aan de federale regering. Zij worden eveneens geconfronteerd met deze problematiek en het kan niet dat de factuur eens te meer wordt doorgeschoven naar de gemeenten.

 

Meer info

« Terug

Auteur

Hildegard SCHMIDT
Publicatiedatum
18-07-2014
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links