Eén reglement voor overlast in het openbaar vervoer

De Conferentie van Burgemeesters heeft een akkoord bereikt over een gemeenschappelijk politiereglement voor de 19 gemeenten dat van toepassing zal zijn in het openbaar vervoer in het kader van de bestraffing van overlast. Het reglement werd opgesteld door de werkgroep 'Gemeentelijke Administratieve Sancties' (GAS) en Brulocalis.

Tot nog toe was het voor federale en lokale politie moeilijk om in te grijpen bij misdrijven in het openbaar vervoer. Voertuigen rijden immers van de ene gemeente naar de andere en het is niet evident voor de federale politie, die bevoegd is om te verbaliseren in het openbaar vervoer, om de eigenheden van de reglementen van de 6 verschillende politiezones te kennen. Die praktische moeilijkheden brachten doeltreffende controles in het gedrang.

Nu er eenheid gecreëerd werd, wordt een doeltreffende en rationelere strijd tegen bepaalde vormen van onbetamelijk gedrag mogelijk.


Actie van Brulocalis


In hun streven naar goed bestuur en samenwerking hadden de gemeenten twee jaar geleden reeds het probleem ter sprake gebracht en beslist in gezamenlijk overleg een oplossing uit te werken.

De werkgroep GAS, waarvan Brulocalis deel uitmaakt, bleek de perfecte plek om een gemeenschappelijk project van specifiek reglement technisch uit te werken met het oog op de bestrijding van geweld en agressie in het openbaar vervoer. Specialisten uit gemeenten en de studiedienst van Brulocalis stelden alles in het werk om heel wat juridische knopen te ontwarren.

De Conferentie van Burgemeesters droeg het project op politiek niveau en de tekst werd goedgekeurd in januari 2017.

Nu er één uniforme regelgeving voor de zes Brusselse politiezones bestaat, zal de federale politie – die bevoegd is voor overlast in het openbaar vervoer – beter kunnen optreden, wat een goede zaak is voor de burger.

De tekst zal in werking treden zodra hij goedgekeurd is door de gemeenteraden en zal geraadpleegd kunnen worden op hun website.


Naar een harmonisering op grotere schaal


Dit eerste succes op het vlak van harmonisering is een eerste stap naar een globale herziening van de algemene politiereglementen.

Zowel het Gewest als de Conferentie van Burgemeesters zijn daar voorstander van en Brulocalis werkt reeds lang samen met de werkgroep GAS aan een geharmoniseerd algemeen politiereglement voor alle Brusselse politiezones.
« Terug

Auteur

Philippe DELVAUX
Publicatiedatum
20-01-2017
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links