De Verenigingen herinneren de informateurs aan hun eisen

Op 27 december 2019 hebben de drie Verenigingen van Steden en Gemeenten (Brulocalis, de UVCW en de VVSG) samengezeten met informateurs Georges-Louis Bouchez en Joachim Coens.

Op 27 december 2019 hebben de drie Verenigingen van Steden en Gemeenten (Brulocalis, de UVCW en de VVSG) samengezeten met informateurs Georges-Louis Bouchez en Joachim Coens. Voor Brulocalis waren Philippe Boiketé, lid van het Bureau, en Corinne François, directrice van Brulocalis, aanwezig. De Federatie van Brusselse OCMW’s was op haar beurt vertegenwoordigd door de waarnemende secretarissen Michel Denys en Rita Glineur.


De eisen van de gemeenten in het federaal memorandum van de drie Verenigingen ‘Kompas voor een partnerschap met lokale besturen’ speelden een prominente rol in het programma van de debatten.

In een constructieve geest herinnerden de drie Verenigingen de informateurs dus aan de absolute noodzaak van een federale regering die rekening houdt met het lokale niveau en die – ook via de verenigingen die de regering vertegenwoordigen – reëel en systematisch overleg met de lokale besturen pleegt voor alle federale beslissingen met betrekking tot materies die hen aanbelangen.

In dit opzicht verklaarden de informateurs tijdens de vergadering dat ze de werking van de Adviesraad van burgemeesters willen aanpassen en het overleg beter willen organiseren.

De Verenigingen benadrukten ook de nood aan budgettaire neutraliteit voor de lokale besturen in het kader van federale beslissingen die hen aanbelangen en vroegen om de garantie van doeltreffende fiscale voorwaarden.

Zonder op alle eisen van het memorandum terug te komen, herinneren we eraan dat de Verenigingen eveneens van de toekomstige federale regering verwachten dat die tussenkomt in de financiering van de pensioenen – zoals die dat in alle andere Belgische pensioenstelsels doet – en in die van de politie, met name door de zogenaamde KUL-norm bij te werken.

De OCMW’s benadrukten de toename van armoedegerelateerde problemen en verdedigden drie eisen: een individualisering van de rechten, een toereikende structurele financiering, de betaling van 90% van het leefloon en de verhoging van de laagste uitkeringen.

In afwachting van de nota van 13 januari hebben de informateurs ondertussen een werknota met beleidslijnen rond vijf prioritaire thema’s opgesteld:
• fiscaliteit en begroting
• werkgelegenheid
• sociaal beleid
• klimaat en mobiliteit
• veiligheid, justitie en migratie

Meer info


« Terug

Auteur

Philippe Delvaux
Publicatiedatum
07-01-2020
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links