Centraal strafregister - Verenigingen interpelleren minister van Justitie voor test

De gemeenten mogen de uitvoering van hun wettelijke taken niet in het gedrang zien komen door de invoering van het centraal strafregister door de FOD Justitie. Wij verwachten een spoedig en constructief antwoord. Context en uitvoering.

De FOD Justitie heeft beslist om één enkel centraal strafregister (CJCS) op te richten en de vroegere gemeentelijke registers af te schaffen. Indien het CJCS juist wordt uitgedacht en ingevoerd, kunnen alle gegevens die nodig zijn voor een door de gemeente afgeleverd uittreksel doeltreffend verzameld worden.

Voorlopig zijn er echter nog verscheidene elementen die ons het tegendeel doen geloven!

Enkele van onze belangrijkste aandachtspunten:

  • De gemeente dreigt niet meer over alle gegevens te beschikken die vroeger in de informatiebladen van de griffie doorgegeven werden. In de toekomst schaft het CJCS de communicatie af tussen de griffie en de gemeente. Wij vragen een tastbare wettelijke basis die het mogelijk maakt de gemeenten van die taak te ontheffen en de gegevens van de informatiebladen in het CJCS op te nemen.
  • Het CJCS moet de nodige informatie verstrekken zodat de gemeente moraliteitsattesten kan afleveren aan toekomstige slijterijuitbaters. Dat lijkt er echter niet in te zitten.
  • De drie Verenigingen vragen meer coherentie: er moet een link komen tussen het CJCS en het elektronisch rijbewijzenregister Mercurius van de FOD Mobiliteit, om op de hoogte te zijn van vervallen rijbewijzen. Overleg tussen de FOD Justitie en de FOD Mobiliteit dringt zich op.

Precieze timing en wachten op antwoord van de minister

Na verscheidene vergaderingen met de Verenigingen en vertegenwoordigers van de gemeenten lijkt de projectkalender concreter te worden: een testfase met de (nog te bepalen) pilootgemeenten gaat van start in september 2015 en de testfase op nationaal niveau komt er in principe in oktober.

Actie van de VSGB

Aangezien er onvoldoende rekening gehouden werd met onze vaststellingen en opmerkingen, schreven de drie Verenigingen van lokale besturen samen een brief om minister van Justitie Koen Geens te interpelleren.

In het belang van alle actoren in dit dossier dringen verduidelijkingen zich op en zullen er dringend snelle oplossingen moeten komen.
 

Info


Download de brief van 15 juni aan minister van Justitie Koen Geens

Zie ook


Centraal strafregister - uitstel van de afschaffing van de gemeentelijke strafregisters tot uiterlijk 31 december 2017 [16.01.2015]

 
« Terug

Auteur

Boryana NIKOLOVA
Publicatiedatum
06-07-2015
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links