Buddywerking, een aanvullende tool voor de integratie van vluchtelingen en nieuwkomers?

Online - SAVE THE DATE - 01/04/2021UNHCR, het Hoog Commissariaat voor de Vluchtelingen van de Verenigde Naties, de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG), de Fédération des CPAS de l’Union des Villes et Communes de Wallonie (UVCW) en Federatie van Brusselse OCMW’s en Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (VSGB) (Brulocalis), organiseren een digitale studiedag over:


Buddywerking, een aanvullende tool voor de integratie van
vluchtelingen en nieuwkomers?


Op donderdag 1 april 2021, van 9u tot 15u30.

Programma

  • Voormiddag : plenaire sessies, waarin experts, lokale actoren zowel van lokale besturen als verenigingen, buddy’s en politici bevoegd voor asiel en migratie (federaal) en integratie (regionaal) het woord zullen nemen of in gesprek gaan, om de meerwaarde en de limieten van buddywerkingen aan te kaarten.
  • Namiddag : thematische ateliers met uitwisseling van goede praktijken.

Deelnemers

Alle actoren die betrokken zijn bij de integratie van vluchtelingen en nieuwkomers zijn welkom om deel te nemen aan deze studiedag. Meer specifiek doelen we op OCMW’s, gemeenten, integratieagentschappen, overheidsdiensten, verenigingen, actoren uit de opvangsector, beleidsmakers, academici, leerkrachten, vluchtelingen, asielzoekers en buddy’s.

Taal

Aangezien het een nationaal evenement is, zullen de sessies en ateliers in het Nederlands en in het Frans gehouden worden. Een simultane vertaling wordt voorzien voor de plenaire sessies en bij enkele thematische sessies.

Inschrijvingen
Rekening houdend met de huidige context zal dit evenement online plaatsvinden. Inschrijven kan via een link die enkele weken voor het evenement beschikbaar wordt gesteld.

De opkomst van buddywerkingen getuigt van een sterke wil binnen de Belgische samenleving om vluchtelingen en nieuwkomers te ontmoeten.

 
Buddywerking is een vorm van vrijwilligerswerk waarbij een vrijwilliger en een vluchteling of nieuwkomer aan elkaar gekoppeld worden door een lokaal verankerde organisatie en elkaar regelmatig ontmoeten gedurende een samen vooropgestelde termijn. Soms worden er ook andere termen gehanteerd om naar gelijkaardige werkingen te verwijzen: duowerking, mentoring, peter- of meterschap of tandems. Tal van actoren zijn betrokken bij het opzetten van buddywerkingen: gemeenten, OCMW’s en hun Lokale Opvanginitiatieven (LOI), CAW’s, vzw’s en dergelijke.Buddywerkingen hebben als doel de positie van vluchtelingen en nieuwkomers in de samenleving te versterken. Dit door contacten met de lokale inwoners te bevorderen, mee een sociaal netwerk uit te bouwen en hen praktische inzichten in de samenleving te bieden. Daarnaast wordt er tevens ingezet op meer functionele ondersteuning, zoals taalverwerving en de zoektocht naar woonst, werk of school. Op deze manier dragen buddywerkingen bij aan de integratie van vluchtelingen, ter aanvulling van de professionele hulpverlening. Ook voor vrijwilligers biedt buddywerking een meerwaarde: zo krijgen ze de kans om bij te dragen aan een inclusieve samenleving, andere culturen te ontdekken, interculturele vaardigheden te ontwikkelen en mogelijks duurzame vriendschappen op te bouwen. De banden tussen de vrijwilligers en de vluchtelingen en nieuwkomers bevorderen op deze manier wederzijds begrip, doorbreken tevens vooroordelen en dragen bij tot maatschappelijke verbondenheid.

Het doel van dit evenement is om de meerwaarde van buddywerkingen in de schijnwerpers te zetten, en deze te situeren in de context van de uitdagingen waarmee vluchtelingen, nieuwkomers en hun begeleiders, zowel professionals als vrijwilligers, worden geconfronteerd. Naar aanleiding van de studiedag zullen mogelijke oplossingen worden geïdentificeerd en aanbevelingen worden geformuleerd.


Deze dag sluit aan op UNHCR’s sensibiliseringscampagne #BuddiesWithRefugees, die in december 2020 werd gelanceerd.
“Integratie is makkelijker met twee”
Voor meer informatie over de campagne #BuddiesWithRefugees,
bezoek: 
www.unhcr.org/be/nl/campagnes/buddywerking

Contact

  • Sophie Lair, Protection Associate, UNHCR: lair@unhcr.org
  • Sabine Van Cauwenberge, Stafmedewerker integratie- en inburgeringsbeleid, VVSG: Sabine.Vancauwenberge@VVSG.be
  • Cécile Thoumsin, conseillère personnes étrangères et demandeurs de protection internationale à la Fédération des CPAS wallons : cecile.thoumsin@uvcw.be
  • Léa Champagne, conseillère et gestionnaire du projet IncluCities, Association de la ville et des communes de Bruxelles, Brulocalis: lea.champagne@brulocalis.brussels

« Terug

Auteur

Léa Champagne
Event date
01-04-2021
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links