Titel X : Gemeentewegen (art. 274)

Art. 274. - [De Brusselse Hoofdstedelijke Regering bepaalt, na advies van de betrokken gemeenteraad, welke wegen tot de grote wegen behoren (Ord. 17.7.2003, B.S. 7.10.2003)].

[Ingeval bestaande wegen niet langer behoren tot de gewestwegen (Ord. 17.7.2003, B.S. 7.10.2003)], worden zij beschouwd als voortaan deel uitmakend van de gemeentewegen, mits de gemeenteraad daarmee instemt. Deze overdracht heeft tot gevolg toekenning om niet van de eigendom van die wegen, die zich in goede staat van onderhoud zullen moeten bevinden op het ogenblik dat hun indeling bij de grote wegen ophoudt.

Laatste bijwerking

09.07.2007
Verwante documenten
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links