Brulocafiches

Brulocalis publiceert een praktische handleiding in de vorm van fiches ter attentie van de Brusselse gemeentemandatarissen en -ambtenaren.

Elke fiche belicht een thema vanuit een praktische en schematische invalshoek. Samen vormen zij een leidraad bij uw dagelijks werk in het kader van uw bevoegdheden.

De Brulocafiches volgen de structuur en de aanpak van het "Praktisch handboek voor gemeentemandatarissen", maar hebben nog andere voordelen:
• Ze zijn ook gericht tot het gemeentepersoneel.
• Ze worden enkel in elektronische versie gepubliceerd.
• Ze zijn gratis raadpleegbaar en kunnen afgedrukt worden.

Deze publicatie is nog niet exhaustief, maar zal mettertijd aangevuld worden. De fiches zullen ook aangepast worden aan de evolutie van de wetgeving.Versie

Gemeentebelastingen en -retributies

1. De gemeentelijke autonomie 01.09.2016 
2. De fiscale autonomie van de gemeente 01.09.2016 
3. Toezicht op het gemeentereglement 01.09.2016 
4. Bekendmaking en inwerkingtreding van het belastingreglement 01.09.2016 
5. Directe en indirecte belastingen 01.09.2016 
6. Kohierbelastingen en contantbelastingen 01.09.2016 
7. De aanvullende belastingen
01.09.2016 
8. Het gemeentelijk belastingreglement 01.09.2016 
9. Het kohier 01.09.2016 
10. Het aanslagbiljet 01.09.2016 
11. Ambtshalve vestiging van de belasting 01.09.2016 
12. Bezwaar tegen het gemeentelijk belastingreglement 01.09.2016 
13. De retributie – eigenschappen 01.09.2016 
14. De retributie – invordering 01.09.2016

Besluiten van de burgemeester

1. Voorwaarden
01.09.2017

2. Algemene bestuurlijke politie
01.09.2017

3. Voorlopige sluiting van een inrichting of tijdelijke schorsing van een vergunning
01.09.2017

4. Verstoring van de openbare orde rond een inrichting veroorzaakt door gedrag in de inrichting
01.09.2017

5. Sluitingsbesluit in de strijd tegen mensenhandel of -smokkel
01.09.2017

6. Plaatsverbod
01.09.2017

7. Sluiting wegens handel in verdovende middelen
01.09.2017

8. Besluit inzake brandpreventie
01.09.2017

9. Besluit wegens misdrijf tegen het BWRO
01.09.2017

10. Besluit op basis van de Huisvestingscode
01.09.2017


11. Misdrijven inzake leefmilieu
01.09.2017

12. Nachtwinkels en private kantoren voor telecommunicatie
01.09.2017

13. Sluiting van tweetalige kinderopvang
01.09.2017


Contact

Boryana NIKOLOVA

Auteurs

Coördinatie: Philippe Delvaux - Isabelle Vincke - Boryana Nikolova

Redactie: Matthias De Cock - Olivier Evrard - Boryana Nikolova - Isabelle Vincke
Verwante documenten
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links